Tinkun Beauty Season 2

Concept & Producer. Tiến Phúc – Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Huế – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này !