Palm Height Apartment

Interior Designed by RED5Studio

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.