The Bloom – The gift from Vietnam nature

 Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Anh –  Assistant. Nam Bùi

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.