Godmother Bake & Bruch

Location. 2-4-6 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1

Producer. Thanh Thanh Đoàn – Photo. Phú Đào – Stylist. Imaychi –  Assistant. Nam Bùi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.