Innisfree – Grand Opening in Nha Trang

Producer. Tiến Phúc –  Photo. Phú Đào – Stylist. Vũ Nhật Đăng Khoa –  Assistant. Trinh Trần

Miniature Artist. Tidu and Tino

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.