📏 Thiết kế và thi công Sputnik concept team và anh Hải Hoàng
📸 Photo. Phú Đào
📎 Asisstant. Nam Võ
🏠 Location. 104E Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1