? Thiết kế và thi công Sputnik concept team và anh Hải Hoàng
? Photo. Phú Đào
? Asisstant. Nam Võ
? Location. 104E Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1