? Photo. Phú Đào
Stylist interior. Lê Thanh Hạ Chi
? Assistant . Nam Võ, Biện Trân
? Location. ???????? ????????? Quận 9