📸 Photo. Phú Đào
Stylist interior. Lê Thanh Hạ Chi
🔨 Assistant . Nam Võ, Biện Trân
🏠 Location. 𝗩𝗶𝗻𝗵𝗼𝗺𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝗸 Quận 9