Design & Build: Red5studio + Ben Decor
Client: September Saigon
Concept: Lại Chính Trực
Design Team: Lại Chính Trực, Nguyễn Vịnh Nhi, Trần Thị Kim Duyên, Phạm Hoàng Duy Nhân
Area: 260 m2
Location: 47-49 Vĩnh Hội, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Photo: Phú Đào
Trợ lý : Nam Võ