M.O.I – Matte Lipstick

Concept & Producer. Tiến Phúc – Photo. Phú Đào – Assistant. Kỳ Duyên, Giang Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này