Kai Babes Comestic

Photo. Phú Đào – Stylist. Imaychi –  Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.