Luminary Saigon – Since

Production House. 084 Creative

Concept & styling. Thuận Võ – Photo. Phú Đào – Assistant. Vi Trần, Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.