Laura Anne – EAU DE PARFUM

Art Director. Thuận Võ – Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.