PNJ Gold – Valentine

Producer. Trinh Hồ – Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi – Retouch. Bảo Quy – Assistant. Trúc Bình, Chi Chi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.