Nữ Doanh Nhân Magazine – Tháng 07

Art Director. Hiepleduc – Photo. Phú Đào – Stylist. Vương Bá Chung

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.