GkitChen

Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Anh – Assistant. Nam Bùi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.