Production House: YUAN Studio

Stylist. Hoàng Huế, Hương Thảo– Photo. Phú Đào Assistant. Trinh Trần

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.