LIMITED EDITION ⚡️ REFRE PHIÊN BẢN QUỲNH AKA

Production House. 084 Creative

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Behind the scenes

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.