Biti’s KIDS

Producer. Thuận Võ – Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi –  Assistant. Trúc Bình

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.