Đẹp Magazine – Green Lifestyle

 Photo. Phú Đào – Stylist. Nha Đam –  Assistant. Thế Vinh

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.