Sandal Biti’s Hunter

Producer. Thuận Võ – Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi –  Assistant. Kevin.Lc

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.