See Me

Art Director. Thuận Võ – Producer. Vi Trần – Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi

Assistant. Hoàng Huế – Retouch. Trinh Trần, Bảo Quy

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.