Love far away

 Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Anh

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.