Jillian – The Perfume of Love

Producer. Ngọc Anh Lú – Art Direction. Lương Viết Thanh Tùng

Stylist. Uyên Phương – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cũng mình trong dự án thú vị này !