Jollibee – Bánh Đào

“Giòn vỏ bánh, tươi nhân đào”

Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Anh – Assistant. Nam Bùi, Trinh Trần

 

Cảm ơn mọi ekip đã hỗ trợ mình trong dự án lần này !