Escape House

Photo. Phú Đào – Assistant.  Vĩnh Hoàng, Kiều Loan

Location. 29 Đoàn Thị Điểm, Đà Lạt

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.