Nữ Doanh Nhân Magazine – 05/2018

Art Director. Hiepleduc – Photo. Phú Đào – Stylist. Vương Bá Chung

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.

Sunrise Q7 – Sputnik

Le Récit Boutique Hôtel de Dalat

📸 Photo. Phú Đào 📎 Asisstant. Nam Võ 🏠 Location. 117 Bùi Thi Xuân, phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng

Nozo Coffee

📏 Thiết kế và thi công Sputnik concept team và anh Hải Hoàng 📸 Photo. Phú Đào 📎 Asisstant. Nam Võ 🏠 Location. 104E Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1

MOOIConcept – Part2

📸 Photo. Phú Đào Stylist interior. Lê Thanh Hạ Chi 🔨 Assistant . Nam Võ, Biện Trân 🏠 Location. 𝗩𝗶𝗻𝗵𝗼𝗺𝗲𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗽𝗮𝗿𝗸 Quận 9