📐 Thiết kế. Sio Concept
📸Photo. Phú Đào
🔨Assistant. Nam Võ
🏠Location. 89 Nguyễn Trãi Quận 1