? Thiết kế. Sio Concept
?Photo. Phú Đào
?Assistant. Nam Võ
?Location. 445 Sư Vạn Hạnh Quận 10