📐 Thiết kế. Sio Concept
📸Photo. Phú Đào
🔨Assistant. Nam Võ
🏠Location. 445 Sư Vạn Hạnh Quận 10