Location : 25B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1

Interior Designed by Soul H Studio

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn mọi người đã đã hỗ trợ mình trong dự án lần này !