Ana’t Comestic

Photo. Phú Đào            Stylist. Lê Thanh Hạ Chi            Assistant. Trúc Bình, Nhi Phạm