PNJ Gold – ” You are my Sunshine “

Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi – Retouch. Bảo Quy – Assistant. Trúc Bình, Chi Chi