📸 Photo. Phú Đào
✍️ Stylist. Nam Võ
📐 Thiết kế và thi công. G-Architecture
🕯 Interior Decoration. Tuệ Minh
🏠 Location. Vinhome Hà Tĩnh