Vĩnh Carat – Diamond Jewelry

Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi –  Assistant. Trúc Bình

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.