www.totstories.vn

Location . Masteri Apartment – Thảo Điền Quận 2

Photo. Phú Đào – Stylist. Lê Thanh Hạ Chi – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong dự án này !