? Thiết kế. Maison Décor
?Photo. Phú Đào
?Assistant. Nam Võ
?Location. The Peak – Phú Mỹ Hưng