The Peak Midtown Phú Mỹ Hưng

Thiết kế. Maison Decor

?Photo. Phú Đào
?Assistant. Nam Võ