Location : Palm Heights

Interior Designed by Sputnik concept

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.