Support. Tiến Phúc, Anh Phương

Model. Thuỳ Dương, Việt

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này