? Thiết kế : NOIR Concept
? Photo : Phú Đào
? Stylist: Nam Võ