🖍 Thiết kế : NOIR Concept
📸 Photo : Phú Đào
🦾 Stylist: Nam Võ