Location : Saigon Mia

Interior Designed by Maison Decor

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.