Refre

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào – Producer. Vi Trần Assistant. Nam Võ

Cảm ơn Ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.