Presotea

Location. 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1

 Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi –  Assistant. Nam Bùi, Trúc Bình

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.