| PNJ Gold | – KV Rạng ngời như ánh dương

Agency. Mirum – Production House. 229 Production

 Photo. Phú Đào – Stylist. Hạ Chi –  Assistant. Nam Bùi

 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong project này