PNJ Gold – October Collection

Stylist. Hạ Chi – Photo. Phú Đào

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này !