Nữ Doanh Nhân Magazine – Tháng 10

Art Director. Hiepleduc – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Bùi , Trúc Bình

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.