Nem Nướng Oanh Vy

 Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Anh, Nam Bùi

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong project này