Miracle Apo An Phuong & Chloe Nguyen

Stylist. Hạ Chi – Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.