L’Officiel Magazine – 10/2019

Producer. Ngọc Anh Lú – Art Director. Alex Fox

Concept & styling. Thuận Võ – Photo. Phú Đào – Assistant. Vi Trần, Thái Hoàng

 

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.