Laura Anne – Shower Gel

Art Director. Thuận Võ – Producer. Vi Trần – Photo. Phú Đào – Stylist. Hoàng Huế

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này.